Kontratatzailearen profila

Enpresaren Datuak

Izena: Donostiako Tranbia konpainia
IFZ: A20003737
Helbidea: Fernando Sasiain, 7
Herria: 20015 – Donostia / San Sebastián
Telefonoa: 943 000 202
Fax: 943 000 201
E-mail: direccion@dbus.es

Programatutako kontratazioak

Informaziorik gabe

Uneko Kontratazioak

DTK goitentsioko energia elektrikoz hornitzea

Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 12/23 Expedientea

 

DTKrentzat, aktiboak “paperik gabe” kudeatzeko soluzio bat diseinatzea, garatzea eta ezartzea (hardware-hornidura barne), bai eta aktibo horiek mantentzea, eguneratzea eta garapen berriak egitea ere. (NEXT GENERATION)

Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/23 Expedientea

 

Esleitutako Kontratazioak

DTKko autobus-flotarako pneumatikoak mantentzeko zerbitzu integrala, hala dagokionean hornitzea barne

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 10/23 Expedientea

 

DTKn ezarritako ISO edo UNE erreferentzialetan oinarritutako kudeaketa-sistemen ziurtapen-zerbitzuak, eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistemaren arauzko auditoretza egitea.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/23 Expedientea

 

DTKko gidariek erabiltzen dituzten motxilak hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 08/23 Expedientea

 

DTKrako garbiketa industrialeko produktuen hornidura

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 07/23 Expedientea

 

DTKrako olioak eta antikongelantea loteka hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 06/23 Expedientea

 

DTKk kudeatutako webgunearen mantentze-zerbitzuak eta garapen berriak (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 25/22 Expedientea

 

Gidaridun ibilgailuak lagatzea edo alokatzea bidaiarien garraio erregularreko DTKko zerbitzua emateko (TB6 eskaerpeko taxibus zerbitzua)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 04/23 Expedientea

 

DTKren autobus-linea jakin batzuen barne-auditoretzako zerbitzuak, UNE 13816 kalitate-arauaren arabera

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 05/23 Expedientea

 

DTKko langileen gidabaimenaren indarraldia luzatzeko izapideak egiteko zerbitzua

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 03/23 Expedientea

 

DTKren jarduerak sortzen dituen zaborra, plastikoa, papera, kartoia eta egurra garraiatu eta tratatzeko kudeaketa-zerbitzua

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 02/23 Expedientea

 

DTKren instalazioetan dagoen erregaia biltegiratu eta hornitzeko sistemaren mantentze prebentiboa eta zuzentzailea lanak

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 01/23 Expedientea

 

DTKren hiriko autobus-geltokietako eta DONOSTIA TURISMOAri dagozkion autobus turistikoaren geltokietako informazio-panelen zutoinak/zutabe euskarriak eskuratu, instalatu eta osorik mantentzea. (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 22/22 Expedientea

 

Proiektua idazteko eta obra gauzatzeko zerbitzuak, kotxetegiak elektrifikatzeko azpiegitura erabat martxan jarri arte, DTKren autobus-flotaren elektromugikortasun-beharrak asetzeko (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 20/22 Expedientea

 

DTKren jabetzako eraikinaren segurtasun-, zaintza- eta kontrol-zerbitzuak. Helbidea: Fernando Sasiain kalea 7, Donostia.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 24/22 Expedientea

 

IBERMÁTICA, S.A. enpresaren jabetzakokoa den, Iberper 4.0 mantentze-lan integralen zerbitzuak, (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 21/22 Expedientea

 

Aldi baterako laneko enpresa-zerbitzuak kontratatzea, DTKri aparteko egoeretan langileak eskaintzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 19/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez,  Proiektua idaztea, obra gauzatzea eta karga-ekipamendua hornitzea eta muntatzea, DTKren kotxetegiak elektrifikatzeko azpiegitura erabat martxan jarri arte (NEXT GENERATION).

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 14/22 Expedientea

 

DTKko autobusetan makina balidatzaile berriak hornitu, garatu, instalatu eta martxan jartzea, langileen txartelen aplikazioa barne, biata mantentze-lanak ere (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 15/22 Expedientea

 

DTKko kotxetegietan autobusak elektrikoki kargatzeko azpiegitura-obrak egiteko zuzendaritza fakultatiboko zerbitzuak (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 16/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatuaren bidez,  DTKri 12 eta 18 metroko % 100 elektrikoak diren hiri-autobusez loteka hornitzea eta, hala badagokio, kargagailuez. (NEXT GENERATION).

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 13/22 Expedientea

 

DTKk kudeatutako webgunearen mantentze-zerbitzuak eta garapen berriak (NEXT GENERATION)

Hutsik datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 23/22 Expedientea

 

DTKko gidarientzat eta ikuskatzaileentzat beharrezkoak diren jantziak eskuratzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 17/22 Expedientea

 

DTKko flotarako ateen eta arrapalen ordezko piezak loteka hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 18/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUrako  % 100 elektrikoak diren bidaiarientzako furgoneta bat eta lantegirako furgoneta bat hornitzea. (NEXT GENERATION)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUrako flotarako balazta-pilulak eta diskoak sortaka hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 10/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko  flotaren pintura eta deribatuak eta karrozeria-lanetarako konponketa-materiala loteka hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko  autobus-flotak egunero biltzen duen dirutik datozen funtsak bildu, garraiatu eta zaintzeko zerbitzua

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 06/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea gabeko negoziatua den prozeduraren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUren SAE eta eta ticketing sistemaren mantentze-lan integraleko zerbitzua emateako kontratazioa

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 01/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko bulegoak garbitzeko produktuak eskuratzea hornitzea kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 05/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko olioak eta antikongelantea loteka hornitzea kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 04/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAU instalazioetako tailerretako jasogailu eta fenometroen mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko zerbitzuak kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 02/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko garbiketa-produktuak loteka hornitzea kontratatzeko

Esleipenaren/hutsik datuakIragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 03/22 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez esparru-akordioa sinatzeko, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAU-rako goi-tentsioko energia elektrikoz hornitzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 14/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAU-rako bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak eta aseguru batzuk (3 loteka) kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 13/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAU-rako bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak eta aseguru batzuk (4 loteka) kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 10/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko autobus- eta mikrobus-flotaren eserlekuen eta bizkarraldeen konponketa- eta tapizatze-zerbitzuak eta beste mantentze-zerbitzuak

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 12/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUko autobusak eta mikrobusak matxura izan den lekutik DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SAUaren instalazioetara eramateko eta eramateko zerbitzuak emateko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DTKren autobus-flotako autobusek dituzten aire girotuko eta klimatizazioko ekipoen mantentze prebentibo eta zuzentzaileko zerbitzuak, eta hala badagokio, materialez hornitzea ere.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 08/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DTKren urteko kontuen auditoretzako zerbitzu profesionalak emateko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, burdindegi industrialeko kontsumigarrien hornidura DTKrako

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 07/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DTKko Uliako taxi zerbitzua eskeintzeko, auto-taxi lizentziak/baimenak dituzten gidaridun ibilgailuak lagatzea edo alokatzea.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 06/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, DTKrako maskarak hornitzea

Esleipenaren datuak:  Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 05/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, Baterien hornidura DTKko autobusen eta mikrobusen flotarentzat

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 04/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, uhalak hornitzea DTKko autobus-flotarentzat.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 03/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, DTKren autobus-flotan ontziratutako multimedia-sistemaren informazioa kudeatzea.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 02/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko  autobusak eta instalazioak ,Donostiako Fernando Sasiain kalean daude, desinfektatzeko zerbitzuak ematea, SARS-CoV-2 koronabirusaren osasun krisiari aurre egiteko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 01/21 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko autobus-flotarako iragazkiak hornitzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 14/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko autobusentzako pinturen eta deribatuen hornidura, bai eta Karrozeria-lanetarako konponketa-materiala ere.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 13/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko Man autobusen flotarako injekzio-ponpak, kanulak eta injekzio-ponpak hornitzea, trukatzea eta konpontzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 12/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko autobus-flotarako Hozte-mahukak hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren autobus-flotaren erradiadoreen konponketa-, garbiketa- eta hornidura-zerbitzuak emateko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 06/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, hainbat markatako tresna profesionalen hornidura DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIArako egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAn igeltserotza mantentzeko lanak emateko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 07/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, garraio-zerbitzua, gidaridun ibilgailuetan, Auto-taxi lizentziak/baimenak edo ibilgailua gidariarekin alokatzeko baimenak dituztenetan, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko langileentzat.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 08/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren Prestakuntza Plana gauzatzeari dagokion dokumentazio guztia kudeatzea eta izapidetze zerbitzuak emateko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 05/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren informatika sistememaren mantentze integrala eta zibersegurtasun zerbitzuak eskaintzea, baita garapen berriak eta ikuskaritza eta aholkularitza zerbitzuak ere.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 01/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, loteka, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko autobus-flotarako iragazkiak hornitzeko

Hutsik: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 10/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAri 18 metrotako autobusen horniketa egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 22/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren errepostaje sistema osatzen duten elementuen eta instalazioen (hau da, erregaien gordailuak eta hornigailuak, programak, komunikazioak eta instalazioak) mantentze prebentiboa eta zuzentzailea egiteko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 04/20 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura negoziatu bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAk zerbitzu kontzesio gisa, bizikleta alokairu sistemaren kudeaketa integrala.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 20/19 Expedientea

 

Larrialdiko salbuespenezko prozeduraren bidez adjudikatzea DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIArentzat aholkularitza juridiko eta fiskal iraunkor eta osorako zerbitzu profesionalak kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 03/20 Expedientea

 

Larrialdiko salbuespenezko prozeduraren bidez adjudikatzea Compañía del Tranvía de San Sebastián SAUren autobusen eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa indartzeko zerbitzuei buruzko kontratua.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 02/20 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIArentzat aholkularitza juridiko eta fiskal iraunkor eta osorako zerbitzu profesionalak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 28/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIArentzat aholkularitza eta langileen aukeraketarako kanpoko zerbitzuk kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 30/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAri DTKko autobusentzako olioak, Adblue eta anticongelantea loteka hornitzea

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 23/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAko Man eta Solaris etxeko autobusentzako motorren automozio ordezko piezen horkineta egiteko kontratazioa, loteka.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 19/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobus eta mikrobusen flotako aurreko beirak hornitzeko eta ordezkatzeko zerbitzua

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 26/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, ur-beroaz garbitzeko ekipamenduaz hornitutako presio-garbigailu ibilgailu batez hornitzea DONOSTIAKO TRANVÍA KONAPINIA

Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 24/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO eraikinean segurtasun, zaintza eta kontrol zerbitzuak

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 27/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAri 12 metrotako autobusen horniketa loteka egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, Kanpo zerbitzuek emandako formakuntza kontratatzeko ,Donostiako Tranbía Konpainiako langileek CAP-a lortzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 25/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura irekiaren bidez, aholkularitza eta itzulpengintza zerbitzuak ematea eta euskara plana lantzeko eta abian jartzeko lanak egiteko DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SAUrentzat.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 21/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez (ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren autobusen freno sistema pneumatikoetan jarri diren elementuetarako berregokitutako piezen hornikuntza loteka

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 14/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez (ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren autobusen bidai txartelak baliozkotzeko makinen mantentze zerbitzu integrala, eta bere kasuan, makinen hornitzea eta garapen berriak egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 13/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusentzako eta mikrobusentzako ordezko pieza elektrikoen horniketa loteka egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 10/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusentzako hainbat ordezko piezen horniketa loteka egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 07/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobus ontzidiaren neumatikoen mantentze zerbitzu integrala, hornikuntza barne behar denean kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusek erabiltzen dituzten zf markako servodireccioak, eje direrentzialak eta aldaketa kajak konpontzeko zerbitzuak

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 18/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren MAN markako autobusen turbokonpresoreen horniketa zerbitzua

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 16/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN tailerreko eta garbiketako langileek behar dituzten jantzien hornikuntza

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 17/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura negoziatuaren bidez (ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusen kanpokaldeko publizitatearen ustiapen osoa egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 04/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAri garbiketa produktuen hornikuntza loteka egiteko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 12/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAren autobusek egunero bildutako dirua jaso, garraiatu eta zaintzeko zerbitzua, bai eta ondoren dirua zenbatu, sailkatu eta kontuan sartzekoa ere.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 15/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIARENtzat, markesina eta hiri-altzari batzuen kudeaketa osoaren lagatzea, beraien publizitate ustiapena barne dela.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 02/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusen bidaiari eta gidarien eserlekuen horkinutza, baita ordezko piezena ere egiteko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 06/19 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez(ley sectores especiales), DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIARENtzatinstalazio elektrikoen mantenu orokorren lanen, eta proiektu berezientzako zerbitzuak esleitzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 03/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN tailerreko eta garbiketako langileek behar dituzten jantzien hornikuntza

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 08/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN ibilgailuak gidariarekin laga edo alokatzeko, Donostiako Gros eta Ulia auzoetan turismo-automobiletan bidaiarien garraio erregularreko zerbitzua emateko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 05/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO telefono finko eta mugikor zerbitzuak (interneta barne dagoelarik)

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 01/19 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO jardueraren ondorioz sortzen diren hondakin arriskutsuak tratatzeko lanen kudeaketa osoa

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 23/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO autobusentzako erregaiez hornitzeko akordio markoa sinatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 24/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO autobusen garbiketarako zubien mantentze lan prebentibo eta zuzentzaileen zerbitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 21/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO autobusen barrualdea garbitzeko xurgatze sistemaren mantentze lan prebentibo eta korrektiboen zebitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 20/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAKO langileen mediku analisiak egiteko laborategi zerbitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 19/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN autobusetan, EMV kontakturik gabeko banku-txartelak erabiliz ordainketa sistemerako, eskurapen zerbitzua kontratatzeko. Baita sistemak beharko dituen aplikazio eta eguneratzeak ere.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 16/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAK erabiltzen duen SAEaren mantenimendu zerbitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 22/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN aire konprimatuko ekipamenduen mantentze lan prebentiboak eta zuzentzaileen zerbitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 18/18 Expedientea

 

Lizitazioa, prozedura irekiaren bidez, DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN eraikinaren garbiketa lanen zerbitzuak kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 17/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Dbuseko autobus flota osoan “Eraginkortasunez gidatzeko eta autobusek bat egitea ekiditeko sistema” bat ezartzeko.

Sistema honen ezartzea, E-MOBASK mugikortasun erregional eta lokal iraunkorra sustatzeko ingurumenarekin errespetuzkoak diren eta karbono isuri baxuak dituzten garraio sistemen garapena eta hobekuntza bilatzen duten proiektuak artikulatzen dituen ardatzean sartzen da, POCTEFA 2014-2020 programaren deialdian , INTERREG barruan alegia. Proiektu hau,  Eskualdeen Garapenerako Europako Fondoekin batera finantziatuta dago (FEDER).

Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 14/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimorak dituen MAN etxeko autobusetarako injektoreak eta injekzio ponpak hornitu, aldatu eta konpontzeko  zerbitzua kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profila, Estatuaren kontratazio plataforman dago. Bertara,   http://www.contrataciondelestado.es estekaren bidez sartu daiteke. Licitaciones atalean sartuz, Búsqueda, Formulario Búsqueda eta “Expediente”-n: 05/18 eta “Nombre O.Contratación”-en Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., dagoen bezela jarri

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimorak dituen MAN ETXEKO autobusetarako automobilgintza ordezko pieza horniketa zerbitzua kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profila, Estatuaren kontratazio plataforman dago. Bertara,   http://www.contrataciondelestado.es estekaren bidez sartu daiteke. Licitaciones atalean sartuz, Búsqueda, Formulario Búsqueda eta “Expediente”-n: 04/18 eta “Nombre O.Contratación”-en Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., dagoen bezela jarriz.

 

Lizitazioa, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimoraren  loteka, autobusentako iragazkiak hornikuntzarako kontratazioa.

Esleipenaren datuak: Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profila, Estatuaren kontratazio plataforman dago. Bertara,   http://www.contrataciondelestado.es estekaren bidez sartu daiteke. Licitaciones atalean sartuz, Búsqueda, Formulario Búsqueda eta “Expediente”-n: 10/18 eta “Nombre O.Contratación”-en Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., dagoen bezela jarriz.

 

Lizitazioa, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimoraren gidarien ordutegien plangintzarako CODICE SISTEMAren mantenu zerbitzua kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 15/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimoraren instalazioetako aire girotu ekipoen mantenimendu lanen zerbitzua kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 09/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimoraren instalazioetako aireztapen sistemaren mantentze lan prebentiboak zerbitzua kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profila, Estatuaren kontratazio plataforman dago. Bertara,   http://www.contrataciondelestado.es estekaren bidez sartu daiteke. Licitaciones atalean sartuz, Búsqueda, Formulario Búsqueda eta “Expediente”-n: 06/18 eta “Nombre O.Contratación”-en Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., dagoen bezela jarriz.

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainia Pertsonabakarreko Sozietate Anonimoraren instalazioetako kalderen mantentze lanen zerbitzua kontratatzeko.

Esleipenaren datuak: Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profila, Estatuaren kontratazio plataforman dago. Bertara,   http://www.contrataciondelestado.es estekaren bidez sartu daiteke. Licitaciones atalean sartuz, Búsqueda, Formulario Búsqueda eta “Expediente”-n: 7/18 eta “Nombre O.Contratación”-en Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., dagoen bezela jarriz.

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, ibilgailuak gidariarekin laga edo alokatzeko, Donostiako Gros eta Ulia auzoetan turismo-automobiletan bidaiarien garraio erregularreko zerbitzua emateko kontratazioa

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 13/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DTK-an dagozkien lanak egiteko D gidabaimena eduki behar duten langileei gidabaimena berritzeko izapideetarako zerbitzua, gidabaimena iraungitzen zaien kasurako zerbitzuak kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 12/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitaterik ez duen prozedura negoziatu bidez, DTK-ko autobusen irrati bidezko komunikaziorako sistemen mantentze lan prebentibo eta zuzentzaileak egiteko zerbitzuak eskeintzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 08/18 Expedientea

 

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DTK-ko autobus linea jakin batzuetan UNE 13816 arauaren arabera eta bezero misteriotsua-ren metodologian oinarrituta barne auditoria egiteko zerbitzuak kontratatzeko

Esleipenaren datuak: Iragarkia, Donostiako Tranbia Konpainia SAU-ko Kontratugilearen profilean dago, Euskadiko Kontratazio Publikoko Plataforman alegia. 11/18 Expedientea